Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania ruin zamku w Krupem Gm. Krasnystaw

 

zamek w krupem

Inwestor : Gmina Krasnystaw

ul. M. Konopnickiej 4

22-300 Krasnystaw

Data wykonania opracowania 06 2015-03 2016

 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania ruin zamku w Krupem Gm. Krasnystaw w ramach projektu pn. „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w obszarze funkcjonalnym szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim.

Dokumentację opracowano w zakresie wykonania wielobranżowego projektu budowlanego oraz wykonawczego zabezpieczenia ruin zamku wraz z otoczeniem. Opracowanie zawiera programy prac architektonicznych, archeologicznych i konserwatorskich na podstawie wykonanych badań oraz inwentaryzację architektoniczną w postaci fotogrametrii przedstawiającej mury zamku w lipcu 2015 r.