REMONT ELEWACJI KOŚCIOŁA GARNIZONOWEGO WRAZ Z WYMIANĄ RYNIEN I UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ

„Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej na remont elewacji Kościoła Garnizonowego wraz z wymianą rynien z uzyskaniem pozwolenia na budowę”

Inwestor : REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY we Wrocławiu

ul. Obornicka 126, 50-984 Wrocław

Całe zamierzenie ma na celu osuszenie budynku, gruntowny remont elewacji zewnętrznych oraz orynnowania dachu, a w szczególności naprawę systemu odprowadzania wód deszczowych. Ponadto prace remontowe mają na celu usunięcie przyczyn destrukcji obiektu oraz zabezpieczenie go przed dalszym zawilgacaniem.

Data opracowania dokumentacji projektowej : od 06-2016 do  06-2017

Parametry techniczne bryły kościoła:

– długość                     68,20 m,

– szerokość                 34,47 m,

– wysokość nawy głównej 29,70 m,

– wysokość wieży widokowej 91,46 m,

– powierzchnia zabudowy – 2600,80 m2,

– kubatura – 60.078,00 m3

 

Remont elewacji obejmuje swoim zakresem:

 • Osuszenie i oczyszczenie wszystkich elewacji ceglanych i tynkowanych. Trzeba uwzględnić ujednolicenie kolorystyczne niektórych partii murów i elementów elewacji (niektóre partie cegły i kamiennych obramowań np. cokołu bardzo zaczerniałe). Zaleca się przyjąć zastosowanie metody „le gommage” dla cegieł, spoin i prostych elementów kamiennych (gzymsy i obramienia okienne). Ujednolicenie kolorystyki w konsultacji z Miejskim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu;
 • Wymiana większości spoin ceglanych, uzupełnienie ubytków spoin i wiązań ceglanych;
 • Czyszczenie elementów kamiennych ostrołukowych okien maswerkowych z ewentualnym uzupełnieniem ubytków;
 • Czyszczenie tynkowanych blend okiennych z ewentualnym uzupełnieniem ubytków;
 • Czyszczenie trójkątnych lukarn dachowych z ewentualnym uzupełnieniem ubytków i obróbek blacharskich;
 • Czyszczenie elewacji wieży sześciokondygnacyjnej z podziałami gzymsowymi, zakończonej ośmiobocznym trzonem zdobionym półkolistą attyką z hełmem i latarnią zwieńczonymi metalowymi gałkami wraz z oknami w blendach z ewentualnym uzupełnieniem ubytków;
 • Czyszczenie tarasu z kamienną ażurową balustradą znajdującego się na szóstej kondygnacji wieży wraz z dwoma kamiennymi baldachimami z ewentualnym uzupełnieniem ubytków;
 • Zabezpieczenie murów zewnętrznych przed erozja wód opadowych;
 • Konserwacja balustrad zewnętrznych (wejście do kotłowni przy parkingu);
 • Zainstalowanie nieinwazyjnego system osuszania. Konieczna jest tu stała kontrola stanu zawilgocenia;
 • Konserwacja suchych pionów p.poż.;
 • Wymiana szklenia ze szkła zbrojeniowego na szkło bezpieczne we wszystkich oknach nawy głównej (za wyjątkiem 3 wysokich okien za ołtarzem). To samo tyczy się dwóch okien w wieży nad wejściem do niej (wschodnia elewacja wieży);

Wymiana obróbek blacharskich wraz z wymianą rynien i rur spustowych obejmuje swoim zakresem :

 • Wykonanie nowych obróbek blacharskich i opierzeń kominów;
 • Wymiana rynien na nowe ze zwiększeniem ich średnicy;
 • Wymiana koszy na nowe ze zwiększeniem ich średnicy;
 • Wymiana rur spustowych na nowe ze zwiększeniem ich średnicy;
 • Modyfikacja przebiegu rynien i rur spustowych, zmiana w systemie odprowadzania wód deszczowych z dachu poprzez zwiększenie ilości koszy i rur spustowych, szczególnie od strony północnej i północno-zachodniej;
 • Wykonanie zabezpieczeń przy koszach rynnowych przed możliwością przedostania się różnych zanieczyszczeń (ptaki);
 • Wykonanie nowych wyższych płotków śniegowych na wszystkich dachach kościoła (zarówno nad nawą główną jak i nad nawami bocznymi);
 • Zabezpieczenie wszystkich przejść, wejść, okien i otworów strychowych przed ptakami.

 Prace konserwatorskie i restauratorskie detali architektonicznych:

 • Czyszczenie 18 kamiennych epitafiów i 1 portalu wejściowego z uwzględnieniem stolarki drzwiowej, z ewentualnym uzupełnieniem ubytków. Dla elementów rzeźbiarskich (epitafia, portale, rzeźby itp.) zostały opracowane indywidualne rozwiązania konserwatorskie, np. zastosowanie oczyszczania kamienia promieniowaniem laserowym;
 • Czyszczenie z ewentualnym uzupełnieniem ubytków elementów detali zewnętrznych.