BUDOWA LĄDOWISKA DLA SMIGŁOWCÓW NA POTRZEBY SOR CHORZOWSKIEGO CENTRUM PEDIATRII I ONKOLOGII IM. EDWARDA HANKEGO, PRZY UL. TRUCHANA 7 W CHORZOWIE

29 Marca – odbyło się pierwsze lądowanie śmigłowca na nowo otwartym lądowisku

Inwestor: Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. Edwarda Hankego,

Ul. Truchana 7, 41-500 Chorzów

Data opracowania dokumentacji : od 10.2014 do 01.2015

Data oddania obiektu do użytkowania: 03.2017 obiekt oddano do użytkowania – w czasie trwania inwestycji pełniono nadzory autorskie

Płyta lądowiska, przenosi obciążenia statyczne i dynamiczne od lądujących śmigłowców (o maksymalnej masie MTOW wynoszącej 5,7 t.).

Charakterystyczne dane liczbowe:

– powierzchnia terenu szpitala                                                                 16 010,0 m2

– powierzchnia płyty lądowiska                                                                573,4 m2

– powierzchnia podestów i tunelu                                                            61,3 m2

– wysokość, na którą zostało wyniesione lądowisko:

19,83m względem poziomu terenu =308,51m n.p.m.