PROJEKT BUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MYSŁAKOWICACH

Inwestor: Gmina Mysłakowice ul. Szkolna 5, 58-533 Mysłakowice

Współpraca: SIERGIEJ STUDIO ARCHITEKTURY Grzegorz Siergiej, ul. Puszczykowska 11/1, 50 – 559 Wrocław

Projektując nową zabudowę brano pod uwagę gabaryty i skalę budynków istniejących. Teren opracowania znajduje się w niedalekim sąsiedztwie zabytkowego Pałacu Królewskiego w Mysłakowicach oraz rozległego parku. Początki budowy pałacu sięgają XVIII wieku, ale budynek zyskał swój obecny kształt w połowie XIX w. Z tego względu wprowadzono załamania i przesunięcia poszczególnych części projektowanego, krytego dwuspadowym dachem, stosunkowo dużego i rozległego budynku. Zastosowano także szereg rozwiązań elewacyjnych i materiałowych charakterystycznych dla lokalnej architektury, takich jak: kamienne cokoły, wysunięte okapy, drewno na elewacji. W ramach opracowanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wykonany został projekt budowlany i wykonawczy w branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, drogowej obejmujący zagospodarowanie terenu

Obecnie trwa budowa, a w ramach zawartej umowy wykonywane są również nadzory autorskie nad zadaniem inwestycyjnym.

Charakterystyczne parametry

– powierzchnia zabudowy budynku – 5 150,10 m2,

– powierzchnia netto – 8787,93m2,

– powierzchnia całkowita – 9312,88m2,

– kubatura brutto – 48410,00m3,

– ilość kondygnacji – 2,

– powierzchnia projektowanych dojazdów- nawierzchnia asfaltowa – 3 314,35 m2,

– powierzchnia projektowanych miejsc postojowych z kostki betonowej ażurowej – 1 483,25 m2,

– powierzchnia projektowanych dojść pieszych i utwardzeń z kostki betonowej – 4 712,93 m2,

– powierzchnia projektowanej ścieżki rowerowej i ciągu rowerowo- pieszego z kostki betonowej – 254,33 m2,

– powierzchnia miejsc postojowych rowerowych i placu gospodarczego z kostki betonowej ażurowej – 497,74 m2,

– powierzchnia boiska do piłki nożnej – sztuczna murawa – 4 422,81 m2,

Założenia projektowe

Budynek szkoły podstawowej zaprojektowano w formie dwóch dwukondygnacyjnych, zgiętych względem siebie, bloków dydaktycznych, połączonych z przesuniętym w stronę projektowanego ciągu pieszo- jezdnego blokiem sali gimnastycznej. W zagięciu między blokami dydaktycznymi zlokalizowano, na kondygnacji piętra, wysuniętą z bryły aulę. W strefie tej zlokalizowano również główne wejścia do budynku, przy czym jedną strefę wejściową zlokalizowano od strony ul. Sułkowskiego (dla użytkowników dowożonych przez rodziców samochodami), a drugą od strony terenu wewnętrznego szkoły, powiązaną reprezentacyjnym ciągiem pieszym z zatokami i przystankami autobusowymi. Dodatkowo zaprojektowano rozdział stref wejściowych dla poszczególnych grup wiekowych – osobne wejścia do skrzydła nauczania początkowego i osobne dla dzieci klas IV-VIII. Podział części dydaktycznej na dwie bryły umożliwia niezależne funkcjonowanie bloków dydaktycznych dedykowanych różnym grupom wiekowym. Każdy blok dydaktyczny posiada niezależne wyjście na plac szkolny i place zabaw, które są zlokalizowane od strony zachodniej założenia. W bezpośrednim sąsiedztwie stref wejściowych znajdują się place przedwejściowe, urozmaicone zielenią ozdobną oraz małą architekturą. Dodatkowe, niezależne wejście do bloku sali gimnastycznej znajduje się w ścianie szczytowej, a prowadzi do niej ciąg pieszy stanowiący przedłużenie strefy wejściowej od strony ul. Sułkowskiego. Blok sportowy jest powiązany z pozostałymi częściami szkoły poprzez czytelny układ komunikacji wewnętrznej. W bezpośrednim sąsiedztwie każdego z bloków, zawierającego pomieszczenia przeznaczone do nauki i zabawy dzieci w danej grupie wiekowej zaprojektowano, przeznaczone dla nich, tereny zielone wypoczynku i rekreacji, zachowując stopniowanie wiekowe oraz pamiętając o zróżnicowanych potrzebach dzieci w różnym wieku. Poszczególne „zielone place” szkolne nie są fizycznie wydzielone, jednak sposób kształtowania budynku wspomaga naturalną segregację wiekową użytkowników danej strefy.

Budynek wysoko – energooszczędny

Głównym celem podczas projektowania było stworzenie obiektu zapewniającego komfortowy mikroklimat wymagającym użytkownikom, jakimi są dzieci, przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku. Cel ten jest możliwy do osiągnięcia dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań architektonicznych oraz dostępnych technologii. Priorytetem w projektowaniu – zarówno ze względu na charakter budynku, jak i zasady energooszczędności było takie rozmieszczenie pomieszczeń, aby umożliwić dobre oświetlenie wnętrz światłem naturalnym. Pozwala to na zminimalizowanie kosztów energii wykorzystywanej do ich oświetlenia i uzyskanie dogrzewania pomieszczeń promieniowaniem słonecznym.Podstawą było zastosowanie dużych przeszkleń od strony południowej, zapewniających pasywne zyski cieplne z energii słonecznej. Dodatkowo na elewacji południowej zastosowano pasywną ochronę przed zbytnim nasłonecznieniem.