Zakres działalności firmy obejmuje kompleksowe realizacje prac projektowych (budowa nowych obiektów, przebudowa istniejących budynków, rewitalizacja i prace konserwatorskie). Gwarantujemy szybki termin wykonania usługi i konkurencyjne ceny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub bezpośrednio na rozmowę w naszej siedzibie. Przygotujemy darmową wycenę prac projektowych.

Oferujemy pełnobranżowe projekty budowlane i wykonawcze w skład których wchodzą:

Projekty architektoniczne

 • projekty domów jednorodzinnych i wielorodzinnych
 • projekty obiektów handlowych i biurowych
 • projekty budynków użyteczności publicznej (przedszkola, szkoły,urzędy, szpitale)
 • projekty budynków przemysłowych
 • prace konserwatorskie, remonty obiektów zabytkowych
 • nadzory autorskie , pełnienie funkcji inspektora nadzoru
 • projekty wnętrz
 • koncepcje architektoniczne
 • doradztwo przy opracowaniu studium wykonalności
 • analiza warunków zabudowy i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • pozyskiwanie pozwoleń
 • inwentaryzację , opinie techniczne , ekspertyzy stanu technicznego

Projekty konstrukcyjne

 • projekty konstrukcji żelbetowych, stalowych, murowanych i drewnianych
 • optymalizacje zużycia materiałów w konstrukcjach stalowych i żelbetowych
 • przygotowanie dokumentacji warsztatowej, wykonawczej oraz budowlanej
 • nadzór inwestorski i autorski
 • doradztwo techniczne
 • certyfikaty energetyczne
 • obliczenia statyczno- wytrzymałościowe
 • wykonywanie rysunków szalunkowych i zbrojeniowych

Projekty w zakresie inżynierii drogowej i komunikacyjnej

 • projekty w zakresie branży drogowej
 • lądowiska dla helikopterów
 • projekty w zakresie odwodnienia terenów

Projekty zieleni

 • projekty zieleni publicznej, zieleń reprezentacyjna, parki skwery, place
 • projekty zieleni przydomowej, ogrody, zieleń przydrożna, fontanny
 • systemy automatycznego nawadniania, oświetlenie, małą architekturę

Projekty instalacji sanitarnych

 • projekty instalacji i sieci sanitarnych, grzewczych, wod-kan, gazowych, instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Projekty instalacji elektrycznych

 • opracowywania kompleksowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i energetycznych oraz instalacji telekomunikacyjnych i niskoprądowych wraz z automatyką