II MIEJSCE W KONKURSIE – Opracowanie projektu przebudowy EC1 Wschód

II NAGRODA W KONKURSIE 

Opracowanie konsorcjum firm :

Lider konsorcjum : New Amsterdam Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 20A, 31-553 Kraków

Członek konsorcjum : LS PROJEKT

ul. Jana Mydlarskiego 19 , 54-079 Wrocław

Inwestor :„EC1 Łódź — Miasto Kultury” w Łodzi
ul. Targowa 1/3, 90-022 Łódź

Data opracowania: 05-10 2017

Ogólny układ komunikacyjny i ścieżka zwiedzania w budynku
Komunikację pionową pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami w budynku objętym pracą konkursową zapewnia 6 istniejących wind (w tym 4 osobowe), 4 istniejące klatki schodowe (2 zapewniają dostępność na wszystkie kondygnacje budynku, trzecia prowadzi z parteru na kondygnację +4, a ostatnia z poziomu -2 na poziom +4) oraz schody ruchome (obsługujące kondygnacje od parteru do poziomu -2). Pomocniczą rolę pełnią istniejące klatki schodowe. Zwiedzający będą mogli dostać się na poszczególne wystawy i do pozostałych pomieszczeń następująco: – bliźniaczymi windami ND1a, ND1b i klatką schodową przy windach: • na kondygnację +2 do Foyer „Kina Polonia”; • na kondygnację +3 do klubokawiarni, hali zdjęciowej; • na kondygnację +4 do pracowni badawczej, „Kina Polonia”;
– windą ND4: • na kondygnację -1 do wystawy „Mechaniczne oko”, szatni; • na kondygnację -2 do Planetarium, strefy wystawienniczej przy Planetarium; • na kondygnację +2 do głównej sali kinowej, Foyer kina, sali efektów specjalnych, przestrzeni wystawienniczej i wypoczynkowej przy windzie; • na kondygnację +3 do 2 mniejszych sal kinowych, przestrzeni wystawienniczej i wypoczynkowej przy windzie; • na kondygnację +4 do wystawy „Materia Kina”, przestrzeni wystawienniczej i wypoczynkowej przy windzie, sali wielofunkcyjnej.
– dwiema klatkami schodowymi przy oknach: • na kondygnację -1 jedną klatką schodową przy trzecim oknie do wystawy „Mechaniczne oko”, szatni; • na kondygnację -2 jedną klatką schodową przy trzecim oknie do Planetarium, strefy wystawienniczej przy Planetarium; • na kondygnację +2 dwiema klatkami schodowymi do Foyer „Kina Polonia”, głównej sali kinowej, Foyer kina, sali efektów specjalnych; • na kondygnację +3 dwiema klatkami schodowymi do 2 mniejszych sal kinowych, klubokawiarni, hali zdjęciowej;na kondygnację +4 dwiema klatkami schodowymi do wystawy „Materia Kina”, pracowni badawczej, „Kina Polonia”.
Główne dwa wejścia do budynku będą zlokalizowane od strony północnej, pomiędzy oknami. Zaplanowano dodatkowe wejścia do budynku: jedno będzie prowadziło bezpośrednio do kawiarni zlokalizowanej w lewym górnym narożniku budynku, drugie będzie znajdowało się przy połączeniu budynku N i S1. Po wejściu do budynku Zwiedzający znajdą się w Głównym Foyer, skąd będą mogli dostać się do wszystkich przestrzeni budynku NCKF-u. Foyer będzie skomunikowane również z Halą Maszyn w budynku S2 – poprzez trzy wejścia – oraz z restauracją w budynku S1. W Foyer umieszczone będą: infokasa, sklep, kawiarnia, meeting point, punkt ochrony, przestrzenie wypoczynkowe dla odwiedzających. Pozostałe przestrzenie, nie wchodzące w zakres opracowania, obejmują sanitariaty, pomieszczenia techniczne.

Plansze konkursowe: