PRZEBUDOWA BUDYNKU MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII W SMOLNICY

Inwestor : Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy 

Powiat Myśliborski, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz

Termin realizacji prac projektowych :  31.03.2022 – 28.02.2023

Przedmiotowy obiekt stanowi reprezentatywny przykład rezydencji z 2 poł. XIX w. na Pomorzu Zachodnim.  Założenie pałacowo-parkowe powstało w latach 1880-1883 z fundacji rodziny von Sydow, w miejscu starszej siedziby szlacheckiej. Pałac neoklasycystyczny z elementami neobarokowymi. II-kondygnacyjny, z użytkowym w części poddaszem. Murowany z cegły, elewacje tynkowane. Rozplanowany na rzucie wydłużonego prostokąta. Centralne części dłuższych elewacji zaakcentowane III- kondygnacyjnymi pseudoryzalitami, zwieńczonymi szczytami. Przy elewacjach szczytowych prostokątne, trójboczne i wieloboczne ryzality oraz dwie klatki schodowe w formie baszt, założone na rzutach ośmioboku i koła (te ostatnie przylegają do obu elewacji podłużnych od strony wsch.). Pałac przykryty dachem czterospadowym. Baszty przykryte kopułami, ośmioboczna zwieńczona latarnią. Do cennych elementów wystroju należy dekoracja sztukatorska sali balowej na parterze budynku.

Film z inwentaryzacji metodą skaningu laserowego wraz z modelem do dalszej pracy nad projektem.

 

 

Przedmiotem zamierzenia jest :

 • przebudowa i remont budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń, w tym poddasza na cele mieszkalne (internat), zmianie ulega układ pomieszczeń szkolnych na parterze, pomieszczeń mieszkalnych na I piętrze, pomieszczeń w piwnicy, pomieszczeń sanitarnych, technicznych i gospodarczych. Zakłada się dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych, wewnątrz budynku projektowana jest winda. Planowane jest wykonanie zewnętrznego podnośnika dla niepełnosprawnych. Zewnętrzny obrys budynku głównego i powierzchnia zabudowy pozostają bez zmian.
 • Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku warsztatu na salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym i sanitarnym;
 • remont budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na garaż.
 • wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej dla budynku sali gimnastycznej wewnętrznej linii zaopatrującej w wodę oraz odprowadzającej kanalizację sanitarną i prąd.
 • zagospodarowanie terenu, wykonanie nowych nawierzchni w otoczeniu budynku, elementów małej architektury, siłowni zewnętrznej, drewnianej altany rekreacyjnej, wiaty na odpady stałe-zg. z częścią rysunkową.
 • rozbiórka dwóch współczesnych budynków gospodarczych
 • wykonanie fontanny wraz z jej zasilaniem w niezbędne media.

 

W zakresie prac przy zagospodarowaniu terenu planowane jest:

 • wykonanie wymiany nawierzchni ścieżek pieszych i jezdnych
 • wyburzenie 2 budynków gospodarczych na terenie działki
 • wykonanie drewnianej wiaty
 • wykonanie drewnianej wiaty na odpady stałe
 • wykonanie zewnętrznej siłowni
 • wykonanie strefy grillowej
 • budowa podnośnika zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych
 • demontaż opasek betonowych przy budynku głównym
 • odkopanie budynków od strony zewnętrznej, wykonanie pionowych izolacji przeciwwodnych
 • wykonanie nowych opasek kamiennych wokół budynków
 • wykonanie fontanny zasilanej wodą z budynku, ścieki odprowadzane do sieci istniejącej, prąd doprowadzany z budynku.

Projektowana infrastruktura techniczna:

 • kanalizacja deszczowa – planowane jest wykonanie remontu po istniejącej trasie kanalizacji deszczowej od wszystkich rur spustowych, odprowadzających wodę z dachu do istniejącej zewnętrznej ogólnospławnej kanalizacji do studzienek deszczowych wraz z wymianą uszkodzonych elementów na nowe
 • kanalizacja bytowa – przebudowa i wymiana istniejącej kanalizacji ogólnospławnej budynku głównego do studzienki zewnętrznej zlokalizowanej na działce inwestora-zgodnie z częścią rysunkową
 • wykonanie kanalizacji ogólnospławnej z sali gimnastycznej do studzienki zewnętrznej zlokalizowanej na działce inwestora
 • wykonanie zasilania budynku sali gimnastycznej w wodę poprzez budowę przyłącza do sieci
 • budowa nowych wewnętrznych linii zasilających po trasie istniejących wraz z prefabrykowanymi zestawami wyłączników głównych pożarowych (skrzynka z tworzywa sztucznego na prefabrykowanym fundamencie)
 • wykonanie systemowej kontenerowej stacji transformatorowej
 • budowa zewnętrznych punktów przyłączeniowych
 • budowa paneli fotowoltaicznych na budynkach
 • iluminacja budynku głównego reflektorami, umieszczonymi na terenie przez budynkiem

Główne parametry obiektów objętych opracowaniem :

Budynek główny

 • Kubatura budynku:             16874,48m³
 • Powierzchnia zabudowy: 1088,71 m²
 • Powierzchnia użytkowa:                            3059,8 m²
 • Grupa wysokości budynku: średniowysoki (SW).

Budynek Sali gimnastycznej

 • Kubatura budynku:            1461,96m³
 • Powierzchnia zabudowy: 222,2 m²
 • Powierzchnia użytkowa:                            177, m²
 • Grupa wysokości budynku:             niski (NW).

Budynek garażu

 • Kubatura budynku:             594,61m³
 • Powierzchnia zabudowy: 165,17 m²
 • Powierzchnia użytkowa:                            148,5 m²
 • Grupa wysokości budynku:             niski (NW)

Bilans terenu 

 • Powierzchnia dz. nr 372/30  5,0381 ha
 • Powierzchnia terenów zielonych   8958,28 m²
 • Powierzchnia terenów utwardzonych   2125,11 m²
 • Powierzchnia nawierzchni mineralnej    470 m²