Remont tarasów przylegających do wielorodzinnych budynków mieszkalnych na osiedlu Kozanów przy ul. Dokerskiej 2-54 , 54-142 Wrocław

IKONA TARASYInwestor : Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Energetyk”

53-138 Wrocław, ul. Powstańców Śl. 159

Data wykonania od 07.2010 do 01.2011

Wykonano projekt budowlany, projekt wykonawczy ze specyfikacjami i kosztorysami. Nad budową prowadzono nadzory autorskie.

Podstawowe dane obiektów:

Powierzchnia tarasów:

  • powierzchnia tarasów przylegających do budynków ul Dokerska 2-20                           914,88m2
  • powierzchnia tarasów pomiędzy budynkami Dokerska 20  i Dokerska 30                     168,47m2
  • powierzchnia tarasów przylegających do budynków ul Dokerska 30-54                       1255,67m2

                                                                                                                  razem                    2339,02m2

Kubatura:

  • Kubatura tarasów z garażami                                                                                      5906,25m3

Powierzchnia schodów:

  • powierzchnia schodów przylegających do budynków ul Dokerska 2-20                           99,80m2
  • powierzchnia schodów pomiędzy budynkami Dokerska 20  i Dokerska 30                      17,18m2
  • powierzchnia schodów żelbet. przylegających do budynków ul Dokerska 30-54            57,75m2
  • powierzchnia schodów stal. przylegających do budynków ul Dokerska 30                       9,76m2

                                                                                                                  razem                     184,49 m2

Powierzchnia pochylni:

  • powierzchnia pochylni pomiędzy budynkami Dokerska 20  i Dokerska 30                      21,50m2
  • powierzchnia pochylni przylegającej do budynków ul Dokerska 30-54                            65,57m2

                                                                                                                    razem                     87,07 m2

Powierzchnia razem tarasów, schodów i pochylni                                                           2608,58m2