REWALORYZACJA, REMONT KAPITALNY I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA CELE MUZEALNE, ZABYTKOWEGO BUDYNKU PAŁACYKU NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY „LAS GDAŃSKI”

 

Inwestor : Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy-Spółka Z O.O.

Ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz

Termin wykonania dokumentacji: 12.04.2017r. do 29.12.2017r

Termin realizacji inwestycji: 06.2019r. do 04.2020r

Podstawowym założeniem było wykonanie prac remontu i przebudowy pomieszczeń, które będą związane z dostosowaniem budynku do nowej funkcji muzealnych budynku.

Wyposażenie wnętrz będzie wykonane w formie lekkich konstrukcji, nie ingerujących w strukturę budynku. Rozwiązanie takie pozwala na łatwość w zmianie ekspozycji.

Cieszymy się ,że kolejny nasz obiekt został oddany do użytkowania:

Galeria z budowy :

 

Dane powierzchniowe i kubaturowe :

  • Powierzchnia działki  2,1057ha
  • Powierzchnia użytkowa budynku: 564,43m2
  • Ilość kondygnacji podziemnych: 1
  • Ilość kondygnacji nadziemnych: 3
  • Wysokość budynku: 12,00 m
  • Kubatura budynku:     6 276,42 m3