Rozbudowa budynku świetlicy w Domanicach w gminie Mietków

ikona-mietkowInwestor : Gmina Mietków

ul. Kolejowa 22A

55-081 Mietków

Data wykonania od 02.2012 do 06.2012


Podstawowym zadaniem, jakie  spełnia przedmiotowa rozbudowa i remont pomieszczeń było stworzenie  pomieszczeń, które będą pełnić funkcje kuchni oraz zmywalni naczyń.

Dokumentacja projektowa obejmowała: projekt budowlano-wykonawczy łącznie z uzyskaniem  pozwolenia na budowę w branżach architektura, konstrukcje , instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, przedmiary robót ,kosztorysy inwestorskie  ,specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Na podstawie dokumentacji projektowej wykonano prace budowlane.

Kubatura budynku – 3 238 m3