Aktualne Projekty

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na Ochotniczą Straż Pożarną w Łochowie

Inwestor : Gmina Łochów

Al. Pokoju 75

07-130 Łochów

Data wykonania zadania 12.2013 – 06.2014

Adres inwestycji ul. Fabryczna 12 , 07-130 Łochów

Nazwa inwestycji: Opracowanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej polegającej na „przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku administracyjno – biurowego na pomieszczenia biurowe pod wynajem oraz budowie budynku garażowo – magazynowego na potrzeby OSP Łochów Fabryczna, zlokalizowanego w Łochowie przy ul. Fabrycznej 12Osiedle w Skierniewicach – zabudowa szeregowa

IKONA skierniewice

Inwestor: DS. CONSTRUCTION SKIERNIEWICE

Termin realizacji zadania: 05-07 2014

Przedmiot opracowania: PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU MIESZKLANEGO JEDNORODZINNEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. BIELAŃSKIEJ W SKIERNIEWICACHWykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Prace zabezpieczające korony murów skrzydła zachodniego i północnego oraz prace konserwatorsko-zabezpieczające mury zamku„

ikona-zamek-zabkowiceInwestor:  GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE , 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, UL. 1 MAJA 15

Adres inwestycji : ZAMEK W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH, OBRĘB CENTRUM,  ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Termin wykonania zadania: 01 2014 – 04 2014

Dokumentację opracowano w zakresie: Wykonania badań konserwatorsko-architektonicznych w zakresie niezbędnym do realizacji zadaniaRewitalizacja Rezydencji Radziwiłłów w Białej Podlaskiej – siedziby Muzeum Południowego Podlasia

RAMKA IKONA_MUZEUM BIAŁAInwestor : Gmina Miejska Biała Podlaska

ul. Marszałka Józefa Piłsudzkiego 3

Biała Podlaska

Data wykonania zadania: od 15 października 2012 do 31 stycznia 2013Ekspertyza stanu technicznego elementów portalu wejściowego bazyliki pw. Św Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu

IKONA PORTAL 1

Inwestor :  ALFA II PPHU ul.  Baranowicka 13 , 54-620 Wrocław

Data wykonania zadania : 11-2013

Celem opracowania było określenie aktualnego stanu technicznego głównie elementów konstrukcyjnych portalu w zakresie destrukcji spowodowanej  jego zawilgoceniem i postępującymi, naturalnymi zjawiskami o charakterze korozyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa ludzi przebywających w pobliżu obiektu oraz dla samego obiektu.