Aktualne Projekty

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEGO TEATRU LETNIEGO W LEGNICY DLA POTRZEB ADAPTACJI OBIEKTU NA CENTRUM KULTURY, NAUKI I EDUKACJI WITELONA

 

Inwestor :  Gmina Legnica

pl Słowiański 8

59-220 Legnica

Termin realizacji prac projektowych : 08.2016 – 12.2017 , 02.2020 – 08.2021

Termin realizacji inwestycji : rozpoczęcie 06.2019 – zakończenie 06.2023

Zakres prac projektowych to: wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy wraz z wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami.

Centrum Kultury, Nauki i Edukacji im. Witelona w Legnicy ma za zadanie prowadzenie działalności wystawienniczej, naukowej, promującej wśród młodzieży kierunki inżynieryjne z zakresu najnowszych osiągnięć techniki i robotyki. Placówka ma być także miejscem łączącym kulturę, naukę i edukację, jak i rozwojowi innowacyjnej gospodarki w regionie. Tematyką przewodnią do której nawiązywać będą organizowane w Centrum wydarzenia kulturalne, pokazy, prezentacje i wystawy – stanowią najnowsze osiągnięcia inżynierii .To miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń, to także możliwość zapoznania się z możliwościami rozwoju kariery zawodowej.

Prace budowlane na ukończeniu – zdjęcia z 05.2023:PRZEBUDOWA BUDYNKU MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII W SMOLNICY

Inwestor : Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy 

Powiat Myśliborski, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz

Termin realizacji prac projektowych :  31.03.2022 – 28.02.2023

Przedmiotowy obiekt stanowi reprezentatywny przykład rezydencji z 2 poł. XIX w. na Pomorzu Zachodnim.  Założenie pałacowo-parkowe powstało w latach 1880-1883 z fundacji rodziny von Sydow, w miejscu starszej siedziby szlacheckiej. Pałac neoklasycystyczny z elementami neobarokowymi. II-kondygnacyjny, z użytkowym w części poddaszem. Murowany z cegły, elewacje tynkowane. Rozplanowany na rzucie wydłużonego prostokąta. Centralne części dłuższych elewacji zaakcentowane III- kondygnacyjnymi pseudoryzalitami, zwieńczonymi szczytami. Przy elewacjach szczytowych prostokątne, trójboczne i wieloboczne ryzality oraz dwie klatki schodowe w formie baszt, założone na rzutach ośmioboku i koła (te ostatnie przylegają do obu elewacji podłużnych od strony wsch.). Pałac przykryty dachem czterospadowym. Baszty przykryte kopułami, ośmioboczna zwieńczona latarnią. Do cennych elementów wystroju należy dekoracja sztukatorska sali balowej na parterze budynku.

Film z inwentaryzacji metodą skaningu laserowego wraz z modelem do dalszej pracy nad projektem.

 ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY MAGAZYNOWO-KONSERWATORSKO-WYSTAWIENNICZEJ MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY

Inwestor :  Muzeum Pierwszych Piastów Na Lednicy,

Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra, Woj.Wielkopolskie

Termin wykonania dokumentacji: 29.03.2017r. do 24.05.2018r

Termin realizacji inwestycji: rozpoczęcie 09.2019r , zakończenie 10/2022

Wykonawca robót : Spochacz Sp. z o.o. SPK

Inwestycja dotyczy historycznego założenia folwarcznego znajdującego  się na terenie otoczenia wyspy Ostrów Lednicki, wpis do rejestru zabytków pod nr 18/Wlkp./C. Zespół budynków tworzy zabudowę w kształcie litery C z wewnętrznym dziedzińcem.   Dokumentacja projektowa została wykonana dla terenu obejmującego  powierzchnie 20 815,76 m2 w tym zabudowania byłego folwarku wraz z zagospodarowaniem terenu, projektem zieleni, dróg i parkingów oraz  niezbędną infrastrukturą techniczną.

W październiku 2022 nastąpiło oficjalne uroczyste otwarcie obiektu. Miło nam poinformować ,że  projekt rozbudowy Muzeum Pierwszych Piastów Na Lednicy ,został zakończony. 

Zdjęcia zakończonej inwestycji:Tytuł Modernizacja Roku 2021 W KATEGORII „OBIEKTY KULTURY”

Jury przyznała pracowni LSPROJEKT nagrodę główną w kategorii Obiekty Kultury za wysokiej jakości modernizację i rewitalizację jednego z najcenniejszych zabytków architektury przemysłowej województwa Kujawsko-Pomorskiego. Rewitalizacja zabytków postindustrialnych wymaga rzetelnej analizy konserwatorskiej, architektoniczno-konstrukcyjnej oraz dbałości o detal. Nagrodzona rewitalizacja jest przykładem wielowymiarowego podejścia do modernizacji obiektów przemysłu i techniki. Z perspektywy urbanistycznej, zespół budynków Młynów Rothera stanowi serce zabytkowej tkanki Wyspy Młyńskiej, a renowacja otwiera poprzemysłowe obiekty na mieszkańców, tworząc wysokiej jakości przestrzeń publiczną. Pod względem architektonicznym, na szczególną uwagę zasługuje odnowienie tkanki materiałowej i konstrukcyjnej, z jednoczesnym zachowaniem warstwy wizualnej obiektu i wyeksponowaniem elementów industrialnych. Działania rewitalizacyjne, poza wysokim walorem architektonicznym, pełnią również rolę prospołeczną. Młyny Rothera mają możliwość zapewnienia przestrzeni edukacyjnej, historycznej, jak również otwarcia się na działalność twórczą lokalnych artystów.Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych wyniesionego na dachu budynku szpitala przy ul. Radtkego 1 w Gdyni

w1

 

Inwestor : Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia

Data opracowania dokumentacji : 2015/2021

Realizacja : od 05.2021

 

 

Lądowisko zostanie zlokalizowane na budynku szpitala powyżej poziomu jego dachu. Część dachu budynku w miejscach projektowanych słupów, klatki schodowej, platformy dźwigowej, pomostu oraz szybu windy wymaga przebudowy. System wentylacji grawitacyjnej budynku powinien zostać zmodernizowany wg oddzielnego opracowania

Zdjęcia z budowy 09.2022