Kategoria:prace archeologiczne

Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania ruin zamku w Krupem Gm. Krasnystaw

 

zamek w krupem

Inwestor : Gmina Krasnystaw

ul. M. Konopnickiej 4

22-300 Krasnystaw

Data wykonania opracowania 06 2015-03 2016

 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania ruin zamku w Krupem Gm. Krasnystaw w ramach projektu pn. „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w obszarze funkcjonalnym szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim.Przebudowa dworca kolejowego Gdańsk Główny

ikona-dworzec-gdansk

Inwestor : Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna

Ul. Szczęśliwiecka 62

00-973 Warszawa

Termin realizacji zadania : 01-08.2014

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie programu i badań konserwatorskich i architektonicznych dla realizacji zadania pod nazwą: „Przebudowa dworca kolejowego Gdańsk Główny”

ETAP I – STUDIUM HISTORYCZNO-KONSERWATORSKIE

Przedmiotem zamówienia było opracowanie dokumentacji  w zakresie studium historyczno-konserwatorskiego dla realizacji zadania pod nazwą:Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Renowacja murów miejskich w Tarnowie przy ulicy Bernardyńskiej w rejonie Małych Schodów


male schodyInwestor :
GMINA MIEJSKA TARNÓW

ul. Mickiewicza 2 , 33-100 Tarnów

Termin wykonania zadania: od  16 lipca 2013r do dnia 16 października 2013r

Jako dokumentację opracowano projekty budowlany, projekty wykonawcze, kosztorysy i specyfikacje robót w zakresie: