Dokumentacja określająca możliwość utworzenia w DCO w budynku B część południowa, parter Pracowni Brachyterapii

IKONA Hirszwelda

 

Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologi we Wrocławiu

pl. Hirszfelda 12 , 53-413 Wrocław

Data wykonania: od 01.2012 do 04.2012

Inwestycja polega na adaptacji i przebudowie pomieszczeń istniejącej Pracowni Planowania Radioterapii DCO (z zainstalowanym symulatorem rtg „Acuity” nr ser. 172, który pozostaje i będzie dalej używany) na cele Pracowni Brachyterapii, do której zostanie przeniesiony afterloader HDR „Gammamed iX plus” ze źródłem izotopowym Ir192 . Adaptacją będą objęte dwa pomieszczenia znajdujące się na parterze budynku B, obecnie tworzące Pracownię Planowania Radioterapii (sterownia i pomieszczenie symulatora), a przebudowie trzy pomieszczenia przyległe łącznie z korytarzem

W zakres opracowania wchodziło wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego ,koncepcji  architektoniczno-technologicznej, inwentaryzacja pomieszczeń , ekspertyza budowlana stropów i ścian , zestawienie kosztów przedsięwzięcia

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń                  101,53 m2

Kubatura pomieszczeń                                       411 m3