Aktualne Projekty

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy budynku głównego Szkoły Policji w Pile przy Placu Staszica 7 z przeprowadzeniem inwentaryzacji oraz opracowaniem koncepcji wraz z pełnieniem nadzorów autorskich nad realizacją zadania

ikona piła

Inwestor : Szkoła Policji w Pile

pl. Staszica 7

64-920 Piła

Data pełnienia nadzorów autorskich : 01-08.2018

Data opracowania dokumentacji projektowej : 05-12.2014

 

Przedmiotem zamówienia było wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy budynku głównego Szkoły Policji w Pile przy Placu Staszica 7  z przeprowadzeniem inwentaryzacji oraz opracowaniem koncepcji wraz z pełnieniem nadzorów autorskich nad realizacją zadania.

Galeria z budowy:Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK JULIA – zadanie 1 Park Wielokulturowy „Stara Kopalnia”. Budynek nr 10

InweRAMKA IKONA_1stor : Gmina Wałbrzych,

Plac Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych

Termin wykonania prac:

projekt budowlany:  marzec – maj 2013

projekt wykonawczy:  lipiec 2013

projekt budowlany i wykonawczy zamienny:  październik – grudzień 2013

 

Nazwa zadania : „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK JULIA – zadanie 1 park wielokulturowy „stara kopalnia”. Budynek nr 10.”Przebudowa dworca kolejowego Gdańsk Główny

ikona-dworzec-gdansk

Inwestor : Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna

Ul. Szczęśliwiecka 62

00-973 Warszawa

Termin realizacji zadania : 01-08.2014

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie programu i badań konserwatorskich i architektonicznych dla realizacji zadania pod nazwą: „Przebudowa dworca kolejowego Gdańsk Główny”

ETAP I – STUDIUM HISTORYCZNO-KONSERWATORSKIE

Przedmiotem zamówienia było opracowanie dokumentacji  w zakresie studium historyczno-konserwatorskiego dla realizacji zadania pod nazwą:Dokumentacja konserwatorsko-projektowa rewitalizacji dworku z terenem przyległym w Uniejowie

RAMKA IKONA uniejow kopiaInwestor : Urząd Miasta w Uniejowie

ul. Błogosławionego Bogumiła 13

99-210 Uniejów

Termin wykonania zadania: od 07.2014r do 10.2014r.

Nazwa zadania: Dokumentacja konserwatorsko-projektowa rewitalizacji dworku z terenem przyległym w Uniejowie

Przedmiotem inwestycji było opracowanie dokumentacji remontu i przebudowy późno-klasycystycznego murowanego dworu, który pełni funkcję Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury oraz Szkoły Muzycznej w miejscowości Uniejów.Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na cele kulturalno-rozrywkowe budynku nadszybia Szybu Mikołaj

IKONA

Inwestor :  Miasto Ruda Śląska

Urząd Miasta Ruda Śląska

Plac Jana Pawła II nr 6

41-709 Ruda Śląska    

Data wykonania zadania : 03.2014 – 09.2014

Przedmiotem inwestycji było opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic” – przebudowa i rewitalizacja Szybu Mikołaj” wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania.