Budowa lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratowniczych dla Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A. w Polanicy Zdroju

 

Inwestor :  Centrum Medyczne S.A. W Polanicy Zdroju

ul. Jana Pawła II 2, 37-320 Polanica Zdrój

Zaprojektowano płytę lądowiska opartą na ramach żelbetowych, wniesioną ponad poziom istniejącego dachu bloku A1, w którym znajduje się Szpitalny Oddział Ratunkowy. Projektowany jest również żelbetowy podest prowadzący do windy. Komunikację pionową rozwiązano poprzez nadbudowę istniejącego szybu windowego wraz z jego modernizacją , oraz poprzez wykonanie nowej żelbetowej klatki schodowej.

W czasie budowy szpital może funkcjonować bez większych zmian. Nie zakładano rozbiórki istniejącego dachu i poddasza a jedynie dostosowanie ich w zakresie niezbędnym do nadbudowy.