Projekt remontu elewacji wraz ze stolarką okienną i drzwiową oraz pokrycia dachu i wieży z częściową wymianą konstrukcji , budynku wartowni nr 7 przy ulicy 29 Listopada w Przemyślu

ikona-wartownia-przemyslInwestor : Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin

ul. Lipowa 1a, 20-020 Lublin

Data wykonania od 05-2011 do 11-2011

Zakres opracowania obejmował projekt budowlano-wykonawczy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w tym konserwatora zabytków . W zakresie opracowania była inwentaryzacja pomieszczeń i elewacji , projekt remontu z kosztorysami i specyfikacjami.