Przebudowa budynku Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Nazwa zadania:

”Przebudowa budynku Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy Placu  Muzealnym 16 wraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną”

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji  we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-529 Wrocław

Data wykonania dokumentacji:  07.2019 – 04.2020

Przedmiotem inwestycji była przebudowa budynku Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wpisanego do rejestru zabytków dnia 30.03.1992 przez Państwową Izbę Ochrony Zabytków we Wrocławiu pod nr. A/2285/474/WM. Inwestycja zlokalizowana była na działce nr 24 przy placu Muzealnym 16 na Starym Mieście we Wrocławiu. Zakres prac budowlanych obejmował przebudowę budynku, remont i modernizację wnętrz oraz renowację elewacji zewnętrznych.

W zakresie zamówienia wchodziła inwentaryzacja budowlana wraz z instalacjami, wielobranżowy projekt budowlany, karty cech technicznych i jakościowych materiałów, wielobranżowy projekt wykonawczy, przedmiary i kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Założenia przebudowy przewidywały stworzenie nowych miejsc pracy dla ok. 130 etatów.Ważnym aspektem projektu było dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów i wymogów p.poż. oraz likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, wprowadzenie toalety dla niepełnosprawnych na każdym piętrze i wprowadzenie windy do wnętrza budynku. Projekt obejmował swoim zakresem salę widowiskową o układzie audytoryjnym.

Podstawowe dane powierzchniowe:

  • Powierzchnia terenu – 1 304,00m²
  • Powierzchnia zabudowy 839,31m²
  • Kubatura budynku – ok. 18 976,00m³
  • Powierzchnia użytkowa 3 855,80 m2 (w tym sala widowiskowa 327,00m2)