PROJEKT BUDYNKU ZAKŁADU SYMULACJI TAKTYCZNYCH AWL

Nazwa zadania:

Wykonanie dokumentacji projektowej Budynku Zakładu Symulacji Taktycznych wraz z infrastruktura techniczną i zagospodarowaniem terenu

Inwestor: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusz Kościuszki, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław

Data wykonania dokumentacji:  10.2018 – 08.2019

W zakres zamówienia wchodziło wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla wolnostojącego budynku, pełniącego funkcję ”Zakładu Symulacji Taktycznych”, będącego nowym obiektem w kampusie Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusz Kościuszki we Wrocławiu. Dla budynku zaprojektowano wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej oraz zagospodarowanie terenu w postaci terenów utwardzonych, dróg dojazdowych i pożarowych, terenów zielonych oraz elementów małej architektury.

Dane powierzchniowe i kubaturowe obiektu:

  • Powierzchnia zabudowy: 1 216m2
  • Ilość kondygnacji nadziemnych: 3
  • Ilość kondygnacji podziemnych: 0
  • Wysokość budynku: 14 m
  • Powierzchnia użytkowa wszystkich kondygnacji 2412,11 m2
  • Kubatura budynku: 18954,92mᶟ